Aavin yhdistelmälaite savu- ja prosessikaasujen hiukkaspäästöjen, rikkioksidien sekä typenoksidien pienentämiseen.

AAVI YHDISTELMÄLAITE

  • Aavin yhdistelmälaite hiukkasten (PM), rikkidioksidien (SO2) ja typenoksidien (NOX) puhdistamiseen savukaasuista
  • Sisältää samassa yksikössä kaikki Aavin savukaasujen puhdistuslaitteet, ESP+PESURI+WESP
  • Soveltuu lähes kaikken tyyppisiin savukaasuihin ja prosessikaasuihin
  • Aavi yhdistelmälaitteella saavutetaan kaikki tavoitellut päästövaatimukset
  • Puhdistustehokkuus aina asiakkaan tarpeen mukaan, jopa yli 99,9%
  • Optimoitujen ratkaisujen sekä laitteiden yhdistämisen ansiosta säästetään resursseja ja energiaa
  • Soveltuu myös savukaasujen lämmöntalteenottamiseen sekä kondensoimiseen
  • Puhdistaa savukaasuista myös dioksiinit, raskasmetallit, elohopean sekä vetykloridit.

Aavi yhdistelmälaitteen hyödyt

Pieni sähkönkulutus Pieni painehäviö Kevyt rakenne Itsekantava rakenne Helppo huoltaa Pitkä käyttöikä

Terästehtaan sintraamo

Aavin märkä sähkösuodatin terästehtaan sintraamoprosessin kaasun hiukkaspuhdistimena. Kaasumäärä 460 000 m3/h. Kaksi rinnakkaista puhdistinta.

Hiilivoimala

Aavin märkä sähkösuodatin 3MW hiilivoimalassa. Puhdistaen pesurin jälkeistä savukaasua. VTT:n mittaamat hiukkaspäästöt alle 2 mg/m3 ja puhdistustehokkuus yli 99 %.

Terästehtaiden valssaamot

Aavin märkä sähkösuodatin terästeen valsaamossa. Puhdistaa valssauksessa syntyvää pölyä, pitäen halli-ilman puhtaana. Yli 20 puhdistuslaitetta monissa eri terästehtaissa.

Tekniset tiedot