AAVI:n ja kiinalaisen SPERIn yhteistyö edennyt pilottivaiheeseen

AAVI ja Shanghain energiateknologian tutkimuslaitos SPERI ovat tehneet yhteistyötä vuoden 2016 alusta alkaen. SPERI on Kiinan valtiollinen tutkimuslaitos, jonka tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä lämpövoima- ja vaihtoehtoenergiateollisuuden lisäksi erityisesti cleantech-teollisuuden saralla. Kiinan kiristyneiden päästömääräysten vuoksi AAVIn ja SPERIn välille on käynnistetty yhteishanke, jossa tutkitaan erilaisia lisäpuhdistusmenetelmiä hiilivoimaloiden päästöjen määrän alentamiseksi nykytilanteesta huomattavasti matalampiin päästömääriin. Projektissa pyritään kehittämään  Kiinan valtaville hiilivoimalamarkkinoille toimiva tuote, joka vastaa voimalapäästöjen hillintäkeinojen suureen kysyntään. Projekti on edennyt pilottivaiheeseen, joka toteutetaan SPERI:n testilaboratoriossa Shanghaissa. AAVI on mukana projektissa laitteiden tuotekehittelijänä, suunnittelijana ja teknologiatoimittajana.

By | 2018-03-26T16:32:38+00:00 kesäkuu 13th, 2017|AAVI Technologies|0 Comments