TIEDOTE: Aavi Technologies valmistautuu kasvavaan kysyntään Kiinasta

Lehdistötiedote. Julkaisuvapaa 10.11.2016 alkaen.

Lehdistötiedote 10.11.2016 PDF

Aavi Technologies valmistautuu kasvavaan kysyntään Kiinasta

llmanpuhdistukseen liittyviä ratkaisuja ja tuotteita tarvitaan Kiinassa entistä useampiin käyttötarkoituksiin. Aavi vastaa uusiin kysyntätekijöihin investoimalla tuotantokapasiteettiin Suomessa ja tarjomalla laajemman tuotevalikoiman Kiinan markkinoille.

Aavi Technologies investoi Suomen toimintoihinsa vastatakseen Kiinan markkinoiden kysyntään. Uudet, noin 4400 neliön toimitilat Helsingin Herttoniemessä on otettu käyttöön. Henkilöstö kasvaa alkuvuoden noin 20 henkilöstä loppuvuoden noin 70 henkilöön. Samalla Aavi panostaa tuotekehitykseen. Uusia tuotteita kehitetään mm. hiilivoimaloiden savukaasujen puhdistamiseen ja koulujen sisäilman laadun parantamiseen. Herttoniemen uusissa tuotantotiloissa aloitetaan Kiinan kuluttajamarkkinoille tarkoitetun AAVI Leaf-tuotteen valmistus marraskuussa. Aavin uudet tuotteet hyödyttävät myös noin parinkymmenen alihankkijan verkostoa Suomessa.

”Aavin kiinalainen omistuspohja on vahva lähtökohta yrityksen kehittämiselle”, toteaa varatoimitusjohtaja Eero Siitonen. ”Yrityksen pääomistaja, kiinalainen ympäristöteknologia-alan yritys Synergy New Energy Technology, SNETS antaa tarvittavat pääomat kasvuun, on valmis ottamaan riskiä ja tekee päätöksiä nopeasti”, jatkaa Siitonen. Hänen mukaansa Aavin malli, jossa yhdistyvät kiinalaisen yhtiön riittävät, kasvuun tarvittavat rahoitusresurssit, kärppämäinen nopeus, paikallinen markkinatuntemus, kattava myynti- ja markkinointiverkosto sekä suomalaisen yhtiön vahva teknologinen osaaminen, voisi olla esimerkkinä muillekin Kiinan markkinoille pyrkiville suomalaisille pk-yrityksille.

Aavin kasvu pohjautuu Kiinan vahvoihin kysyntätekijöihin. Ympäristöhaasteet ovat Kiinassa niin merkittäviä, että niiden ratkaisemiseksi tarvitaan maailman parhainta osaamista. Ympäristötietoisuus Kiinassa on voimistunut nopeasti viimeisen muutaman vuoden aikana ja Kiinan valtio edistää ympäristöosaamisen ja teknologioiden käyttöönottoa mm. säädöksillä, jotka kannustavat ympäristöystävällisempiin valintoihin yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden toimesta. Esimerkiksi Pekingissä tulee vuoden 2017 alusta voimaan säännös, jonka mukaan kaupungin kaikkien ala- ja yläkoulujen täytyy järjestää luokkahuoneiden ja muiden tilojen sisäilman puhdistus ja ilmanvaihto.

Aavi laajentaa tuotevalikoimaansa vastaamaan Kiinan markkinoiden nopeasti kehittyviä tarpeita. Sen tuotteet yhtäältä tarjoavat ratkaisuja laadukkaaseen sisäilmaan kodeissa, kouluissa, elokuvateattereissa ja toimistoissa, ja toisaalta tuovat uusia vaihtoehtoja voimalaitoksista ja teollisista prosesseista ulos päästettävien epäpuhtauksien puhdistamiseen. Aavin etuna ovat pitkälti huoltovapaat tuotteet, mikä on tärkeää Kiinassa, missä huoltokulttuuri on vielä nuorta ja kustannustekijöillä on erityinen painoarvo. Aavin Suomessa kehittämä teknologia on lisäarvo, sillä Kiinassa Suomi mielletään puhtaan luonnon ja huippuosaamisen maaksi.

Aavi Technologies Oy

  • nopeasti kasvava, ilmanpuhdistusratkaisuihin keskittyvä korkean teknologian yritys; tarjoaa huoltovapaita (=itsepuhdistuvia) tuotteita sekä rakennusten sisäilmaan että teollisten päästöjen puhdistamiseen; laitteet puhdistavat jopa pienimpiä nanokokoluokan (1nm) partikkeleita
  • yrityksen pääomistaja on kiinalainen ympäristöteknologia-alan yritys Synergy New Energy Technology, SNETS, vuodesta 2013
  • puhdistusmenetelmä ja -teknologia perustuu osin Veikko Ilmastin keksintöihin ja kehitystyöhön
  • päämarkkina-alue Kiina, kohdemarkkinoita myös mm. Eurooppa ja Meksiko
  • henkilöstö noin 100, josta 70 Suomessa (vuoden 2016 loppuun mennessä) ja 30 Kiinassa (SNETS, ml. kunnossapito ja huolto)
  • kuluttajille lanseerattavan AAVI Leafin myynti 5 000 – 10 000kpl (2016); vuodelle 2018 liikevaihtotavoite 35milj. EUR, josta 90% Kiinasta ja 10% muilta markkinoilta  Kiinan kotitalouksien ilmanpuhdistusmarkkinoiden arvioitu kokonaismyynti vuonna 2017 on n. 30mrd euroa
  • Pekingin ylä- ja ala-asteen koulujen ilmanvaihdon ja -puhdistuksen arvioitu markkina on 0,7mrd euroa ja koko Kiinan n. 13mrd euroa.

Lisätietoja

Tom Yan, toimitusjohtaja, AAVI Technologies Oy, puh. 050 3455 948, xj.yan@aavi-tech.com

Eero Siitonen, varatoimitusjohtaja, AAVI Technologies Oy, puh. 0400 423 504, e.siitonen@aavitech.com

 

By | 2016-11-11T14:48:45+00:00 marraskuu 11th, 2016|AAVI Technologies|0 Comments